Team FeestvervoerhurenFeestvervoerhuren.nl is een initiatief van Stichting Ontmoeting in Gorinchem. Deze interkerkelijke stichting is een samenwerkingsverband van vijftien Gorcumse kerken. De Stichting heeft een platformfunctie en coördineert het gezamenlijke werk van de kerken naar buiten. Doel hiervan is om mensen kennis te laten maken met het christelijke geloof.

Schoolbus
Een van de pijlers van Ontmoeting is het kinderwerk. Tot april 2012 is er jarenlang een SRV-wagen gebruikt om de kinderen met een programma op te zoeken in de wijken. Toen deze wagen het begaf, was de grote vraag: hoe nu verder? De oplossing kwam sneller dan verwacht. Een oplossing waarmee het kinderwerk door kon blijven gaan: een Amerikaanse schoolbus werd geschonken. Nu rijden we om de zaterdag door Gorinchem om de kinderen (met allerlei achtergronden) in de wijken op te halen met deze prachtige schoolbus en hen naar “De Ark” te brengen, waar het Super Kids-programma plaatsvindt. Uiteraard worden ze er aan het einde van het programma ook weer mee thuisgebracht. U begrijpt; alleen de rit al is een groot feest.

De schoolbus hebben we in dankbaarheid ontvangen, maar om het kinderwerk blijvend mogelijk te maken, verhuren we de schoolbus. Voor het vervoeren van uw feest betaalt u bij ons dus niet te hoofdprijs, maar de prijs waarmee het kinderwerk in Gorinchem een feest kan blijven. Namens de kinderen hartelijk bedankt als u daar een bijdrage aan wilt leveren.